Sąvokų žodynas (atnaujinta 2020-02-26)

Kūrybines dirbtuvės – patalpų paskirties tipas, kai atrodytų tinkamos gyventi patalpos netenkina tam tikrų reikalavimų. Pavyzdžiui, nepatenka pakankamas lygis saulės spindulių. Galima deklaruoti gyvenamąją vietą. Kasmet mokamas 1% dydžio NT mokestis, priklausantis nuo mokestinės objekto vertės, nebent asmuo turi meno kūrėjo statusą ir objekte vykdo veiklą. Jei objektas pastatytas iki 2019 m. birželio 1 d., ten gyvenama, deklaruojama gyvenamoji vieta ir yra vienintelė gyvenamoji vieta, mokestis irgi nemokamas. Negyvenamosios paskirties tipo objektų kaina mažesnė, nei gyvenamosios. Likvidumas irgi mažesnis.

Antresolė – viršutinėje aukšto dalyje įrengta patalpa. Antresolės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,60 m, o plotas – mažesnis nei pusė aukšto, kuriame ji įrengta, ploto. Prieš antresolės įrengimą rekomenduojama architekto konsultacija, kad nekiltų problemų ją įteisinant. Negalima atraminių konstrukcijų, laikančių antresolę, statyti vidury patalpos, jeigu po grindimis nėra atramos netoli statymo vietos. Patartina išsklaidyti apkrovą per visą antresolės užimamą plotą, pvz., atramas paslėpti pertvarose ir pan. Tvirtumui, galima įrengti lubose kablį, kuris veiktų kaip atraminis laikantis taškas.

Vekselis – dokumentas, kurį išrašęs asmuo (davėjas) besąlygiškai įsipareigoja iki tam tikro termino sumokėti jame nurodytą sumą vekselyje nurodytam asmeniui (gavėjas). Neginčytinas, todėl gavėjui nereikia kreiptis į teismą, kad būtų išieškoma priverstine tvarka. Suėjus apmokėjimo terminui, gavėjas turi išsiųsti davėjui pranešimą apie laiką atsiskaityti. Jei neatsiskaitoma, kreipiamasi į notarą, gaunamas vykdomasis raštas, kuris pateikiamas anstoliams. Dažniausiai išrašomas vienas egzempliorius, kuris įteikiamas gavėjui. Vekselis, po apmokėjimo, grąžinamas davėjui. Jei vekselio suma viršija 3000€, jis turi būti tvirtinamas pas notarą.

Dvibutis – kai namas sujungtas su kaimynine dalimi (vienas pastatas), tačiau jo dalys izoliuotos. Kiekviena dalis turi savo patogumus, atskirą įėjimą. Unikalus numeris ir adresas bendri. Daikto naudojimo paskirtis – gyvenamoji (dviejų butų pastatai). Bankai tokius objektus prasčiau finansuoja. Yra galimybė padalinti dvibutį į 2 atskirus objektus – tada finansavimas gerėja. Parduodant dvibutį, pirmenybę jį įsigyti turi kaimynas

Baigtumas – atvaizduojamas registrų centro išraše, objekto kadastro byloje. Buto baigtumo lygis negali viršyti statinio baigtumo. Pilnai priduotas objektas turi 100% baigtumą. Ne pilno baigtumo dažnai būna naujos statybos objektai su daline apdaila. Būna atveju, kai objektas seniai gyvenamas, o baigtumas dalinis, nes pvz., bankrutavo vystytojas ir nepridavė visų dokumentų. Pirmu atveju bankas finansuoja dalimis (įsigijimas, po to įrengimas), antru atveju, prašo didesnio pradinio įnašo arba išvis nefinansuoja. Po namo pridavimo, 100% buto baigtumo bylą padaro matininkas, po to ji registruojama registrų centre.

Uzufruktas – tai teisė naudotis svetimu turtu, be nuosavybės teisės. Už gaunamą naudą uzufruktorius įsipareigoja rūpintis turtu, mokėti mokesčius, lyg būtų jo savininkas. Analogas nuomai, tik be mėnesinio nuomos mokesčio. Elementarus uzufrukto pavyzdys – pagyvenusi pora parduoda butą su uzufrukto teise jame gyventi iki gyvenimo galo.

Restitucija – reiškia turto grąžinimą prieš tai buvusiam savininkui, kai turtas užvaldytas neteisėtai, per klaidą, arba jei notarinis sandoris pripažintas negaliojančiu. Pavyzdžiui, grąžinamas butas su paslėptais defektais – tai įrodžius, pardavėjas turi grąžinti visus sumokėtus pinigus pirkėjui.

Servitutas – teisė naudotis svetimu daiktu arba daikto savininko teisių apribojimas, kad būtų galima tinkamai naudotis kitu daiktu Pavyzdys – į sklypą patenkama per kaimyninį sklypą, nes kitos prieigos nėra. Jei dėl servituto nesutariama, jį nustato teismas.

Išlaikymas iki gyvos galvos (renta) – turto perleidimas nuosavybėn mainais į išlaikymą periodinėmis išmokomis arba globą. Įformina notaras. Galioja tol, kol gyvas bent vienas gavėjas, bet ne ilgiau nei 100 metų. Jei mokėtojas nevykdo savo įsipareigojimų, rentą galima nutraukti arba reikalauti išpirkti už nustatytą sumą.

Konversija – nenaudojamų pastatų ir aplinkos pritaikymas naujiems poreikiams. Pavyzdys – gamyklos konversija į loftus. Patraukliau nei statyti naują pastatą. Panaudojama esama infrastruktūra ir architektūra. Daugiausiai problemų kyla dėl teisinių reikalavimų.

Refinansavimas – paskolos paėmimas senos padengimui. Arba senų paskolų apjungimas į vieną. Naudinga, nes gaunamos geresnės sąlygos, dažniausiai – žemesnė palūkanų norma. Rezultatas – mažėja sumokamo kredito suma, sutaupoma pinigų.

Paskolų mokėjimo metodai – anuiteto metodu mokamos įmokos yra nekintančios visą paskolos laikotarpį, paskola būna „brangesnė“ (dėl didesnių palūkanų). Linijiniu metodu iš pradžių mokamos didesnės įmokos, vėliau jos mažėja, tampa mažesnės nei anuiteto atveju. Anuiteto metodas yra saugesnis, jį verta rinktis, jei planuojama turėti didelių išlaidų, pvz., perkamo būsto remontas. Linijinis metodas patrauklus, nes ilgainiui mažėja finansinė paskolos našta – jį vertėtų rinktis vyresniems žmonėms.

Preliminari sutartis – rimtų pirkėjo ir pardavėjo ketinimų įrodymas. Gali tvirtinti notaras, arba ne. Būtinai nurodoma: data, kas parduodama, kaina, turto apribojimai, iki kada galioja sutartis, pirkėjo, pardavėjo rekvizitai, avanso dydis, baudos už įsipareigojimų nesilaikymą. Pardavėjas turi užtikrinti, kad visi dokumentai būtų paruošti pardavimui. Pirkėjas turi būti užtikrintas, kad galės įpirkti turtą. Jei kuri šalis nesilaiko įsipareigojimų, taikomos baudos.

Turto areštas – disponavimo turtu teisės laikinas apribojimas. Taikomas tada, kai susidaro skolos. Norint parduoti areštuotą turtą, reikia gauti areštą uždėjusios instancijos leidimą. Arba padengti skolą iki notaro. Skoloms pasiekus atitinkamą sumą, skelbiamos varžytinės, kurių metu areštuotas turtas parduodamas žemiau rinkos kainos.

GPM (gyventojų pajamų mokestis) – gyventojų pajamų mokestis mokamas tada, jei nuo įgijimo momento yra praėję mažiau nei 10 metų. GPM taip pat nemokamas, jei pardavėjas bent 2 paskutinius metus parduodamame turte buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Beje, jei pardavėjas būste gyveno ir buvo deklaravęs gyvenamąją vietą trumpiau nei 2 metus, tačiau iš pardavimo gautas lėšas metų bėgyje panaudos kito būsto pirkimui ES ribose, mokesčio mokėti nereikės.

Subnuoma – kai nuomininkas pernuomoja visą arba dalį turto kitam asmeniui. Jei sutartyje neparašyta apie subnuomą, pasirašomas priedas. Subnuomos terminas negali viršyti nuomos termino. Pasibaigus nuomai pasibaigia subnuoma. Nuomininkas turi pranešti nuomotojui apie naują subnuomotoją. Jei subnuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, nuomotojas turi teisę nutraukti sutartį ir atvirkščiai. Subnuomos pavyzdys – nuomininkas išsinuomoja butą metams (ilgalaikė) ir jį pernuomoja dienomis (trumpalaikė).

Hipoteka – NT įkeitimas kreditoriui, kai nuosavybė lieka pas skolininką. Registruoja ir išregistruoja notaras per 1 d.d. Paslaugos kaina: ne mažiau kaip 14.48€ ir ne daugiau kaip 144.81€. Moka skolininkas. Žyma „hipoteka“ atsispindi registrų centro išraše. Įkeistą turtą būtina apdrausti (nebent yra išimtis). Norint parduoti įkeistą turtą reikalingas kreditoriaus leidimas. Jei kreditas grąžintas anksčiau, reikia gauti banko patvirtinimą apie visišką skolos padengimą ir apsilankyti pas notarą hipotekos panaikinimui.

Įgaliojimas – rašytinis dokumentas, leidžiantis vienam asmeniui (įgaliotinis) atstovauti kitą (įgaliotojas) santykiuose su trečiosiomis šalimis. Dokumentą ruošia ir patvirtina notaras. Gali būti su turto disponavimo (pardavimo) teise arba be jos. Pritaikymo pavyzdys – kai turto pardavėjas užsienyje. Turi išlygų – pavyzdžiui, atstovauti teisme arba pateikti ten dokumentus galima tik tuo atveju, jei įgaliotinis yra artimas giminaitis arba turi teisinį išsilavinimą.

NT mokestis – tarifas 0,5% – 3% nuo vertės. Mokamas kartą per metus. Neapmokestinamas faktiškai nenaudojamas nebaigtas statyti ar valdžios ir privataus subjektų partneryste paremtas NT. Neapmokestinamasis dydis 220 t. €, jei bendra NT vertė neviršija šios sumos, mokestis netaikomas. Mokestis paremtas progresyvumu: 220-300 t. € – 0,5%, 300-500 t. € – 1%; nuo 500 t. € tarifas 2%. Taikomos nuolaidos, pvz. tėvams auginantiems tris ar daugiau vaikų iki 18 m.

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – privačių asmenų žemės paėmimas ir nuomos sutarčių su nuomininkais nutraukimas su tikslu tenkinti visuomenės interesus. Žemės naudotojui už sklypą atlyginama pinigais arba besiribojančiu žemės sklypu. Už pasėlius, medynus ar statinius irgi atlyginama pinigais. Apie sprendimą paimti žemę savininkas informuojamas registruotu paštu per 5 d.d. nuo sprendimo, NŽT tinklalapyje arba vietiniame laikraštyje. Kai paskelbiamas sprendimas, sklypo negalima parduoti ar pertvarkyti. Paėmimo sprendimas gali būti skundžiamas teismui. Jei savininkas nesutinka su siūloma kompensacija, paėmimas yra vykdomas teismo tvarka.

LTV rodiklis – paskolos sumos ir NT vertės santykis. Pavyzdžiui: paskolos suma 15.000€, įkeičiamo turto vertė 60.000€, LTV lygus 25%. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė paskolos rizika. Jei LTV viršija 70%, rizika neatgauti paskolintų pinigų labai didelė. Ar investuoti į tokį projektą, vertinti atsargiai.

Paveldimo turto mokestis – skaičiuojamas nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės (70% visos vertės). Progresyvinis: kai vertė iki 150.000€, tarifas 5%, jei didesnė – 10%. Neapmokestinamas sutuoktinio, vaikų, tėvų ir pan. paveldimas, arba mažesnės nei 3000€ vertės turtas. Atidėti mokestį iki metų, jį sumažinti ar visai nuo jo atleisti gali savivaldybės taryba. Kitais atvejais, kol mokestis nesumokamas, palikimo prisiimti negalima.

Rezervacijos sutartis – skirta įforminti avanso davimą pardavėjui. Trumpa, ne tokia rimta kaip preliminari sutartis (turinys nuotraukoje). Naudinga, kai pardavėjui nuosavybės teise objektas nepriklauso, tačiau jis turi galimybę ją įgyti. Pavyzdžiui, sumokėjęs paveldėjimo mokestį. Avansas pagal rezervacijos sutartį mažesnis nei pagal preliminarią.

Amalgamacija – tai nekilnojamojo daikto sujungimas su kaimyniniu (dalimi), neformuojant atskiro daikto. Taip išvengiama dviejų atskirų procedūrų – atidalijimo ir sujungimo. Dažniausiai taikoma sklypams, kai vyksta sklypo ribos pakeitimas. Pavyzdžiui – ūkininkui jo sklypas per didelis, jam ji prižiūrėt sunku, todėl jis gali „perleisti“ savo sklypo dalį kaimynui.

Išperkamoji nuoma – tai galimybė nuomotis būstą ir tuo pat metu kaupti pradinį įnašą jam įsigyti, nes nuomos įmokos įsiskaito į pradinio įnašo dalį. Terminas būna apie 2-3 metai. Sukakus terminui, nuomininkas paima banko ir įsigyja nuomojamą būstą. Nuomotis būstą su tokia galimybę yra brangiau nei įprastinį. Yra rizikų. Pavyzdžiui, sumažėjus nuomininko pajamoms bankas gali neduoti kredito. Arba pasikeitus reikalavimams, pradinio įnašo suma gali padidėti ir reikės pridėti iš savų. Tiesa, yra galimybė pratęsti nuomos terminą ir taip sukaupti reikiamą sumą. Pabaigai, kadangi būsto įsigijimo kaina nustatoma termino pradžioje, sumažėjus kainoms rinkoje galima ženkliai permokėti.

Varžytynės – vyksta aukciono būdu, kuomet laimi didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis. Mažiausias kainos didinimo intervalas nuo 0,5% (jei mažesnė už 15.000€) iki 0,1% (jei didesnė už 30.000€). Norint dalyvauti varžytynėse, reikia sumokėti 10% nuo pradinės kainos dalyvio mokestį. Laimėjus, jis įsiskaičiuoja į kainą, nelaimėjus grąžinamas. Mokestis grąžinamas jei varžytynės atšaukiamos, pavyzdžiui, parduodamas ne skolininkui priklausantis turtas, skola pilnai padengiama ir pan. Galima pirkti varžytynių turtą su paskola, svarbu, kad apmokant būtų laikomasi terminų. per 10 d. – 30 d. (kai kaina atitinkamai mažiau 3.000€ ir daugiau 30.000€).

Nesudėtingi statiniai – paprastos konstrukcijos pastatai. Didžiausias aukštis 8,5 metro. Bendra plotų suma – ne daugiau 80 kvadratinių metrų. Rūsys yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Skirstomi į 2 grupes. I-os grupės statiniai, tai nedidelės tvoros, šiltnamiai, sodo namai ir pan. II-os grupės – gyvenamosios paskirties pastatai, ūkio paskirties pastatai virš 50 kv. m. ir t.t. Nuo 2017 m. statybos leidimas reikalingas visiems II-os grupės statiniams, nepriklausomai nuo teritorijos. Nesudėtingiems statiniams taikomi ne tokie griežti statybos reikalavimai, lengviau gauti statybos leidimą.

EURIBOR/EBIFN – skolindamiesi pinigus būstui, mokame palūkanas, kurias sudaro speciali norma + banko marža. EURIBOR – norma, pagal kurią Europos bankai skolina pinigus kitiems bankams. Nustato Europos Bankų Asociacija. EBIFN – tas pats EURIBOR + IFM (ilgalaikio finansavimo marža). Nustato „Bloomberg“ agentūra. Logiška, kad EBIFN visada bus didesnis už EURIBOR. Šį rodiklį Lietuvoje naudoja tik „Luminor“ bankas. Pastaba – EBIFIN rodiklio “Luminor” kurį laiką nenaudoja, jis skaičiuojamas tik jo naudojimo laikotarpiu paimtoms paskoloms.